Welcome to the world of
100%

Privatumo politika

Funai Europe GmbH daug dėmesio skiria savo klientų bei šio internetinio puslapio naudotojų privatumo apsaugai. Šioje išlygoje aprašoma, kokias praktikas taiko Funai Europe GmbH kaupiant ir saugant privatumą apimančius duomenis bei asmens duomenis. Prašom retkarčiais peržiūrėti šią išlygą, kadangi jos įrašai gali kiek pasikeisti. Šiame dokumente parašyti principai pasilieka galioti per trisdešimtį dienų nuo tada, kai bus jie išsiųsti į kliento kompiuterį.

Norint gauti papildomų paaiškinimų bei atsakymų į galimus su šia išlyga iškilsiančius klausimus, reikia korespondenciniu būdu susisiekti su šio internetinio puslapio administratoriumi šiuo adresu:

marcin.manka@funai.pl
 
or

FUNAI ELECTRIC EUROPE Sp. z o o.
17 Sycznia 45B
02-146 WARSAW, POLAND

Privatumo išlaikymas

Funai Electric Europe niekuomet nepaviešins ir neperleis klientų turimų asmens duomenų bet kuriems tretiems asmenims. Funai Europe GmbH nepalaiko bei nesiima jokios formos korespondencijos, kaip tarkime "spam" arba nepageidautino telemarketingo, ir taip pat garantuoja, kad turimi asmens duomenys Funai Electric Europe atstovų bus naudojami vien tik perduodant grįžtamąją informaciją, atsakinėjant į klientų prašymus pagelbėti arba siekiant aptarnauti sudėtingą užsakymą, atsižvelgiant į šias išimtis:

  1. Jeigu klientas pareikš tokį sutikimą, kartais gali būti, kad kontaktas su juo bus perduotas autorizuotam Funai serviso centrui, siekiant greičiau ištaisyti arba peržiūrėti garantinę reklamaciją;
  2. susiklosčius padėčiai, kuomet duomenų atskleidimas yra reikalaujamas teisiškai;
  3. kai informaciją atskleisti yra būtina, norint identifikuoti, susisiekti arba imantis teisinių veiksmų prieš asmenis, kurie pažeidė Funai internetinio puslapio naudojimosi principus.

Servisų skelbimai

Asmenų, kurie kreipiasi į servisą, prašydami jo pagalbos, Funai Europe GmbH prašo pateikti savo asmens duomenis ir kontaktų duomenis, siekiant atitinkamai patenkinti jų esamus ir būsimus lūkesčius dėl paramos teikimo. Tais duomenimis nebus keistasi su jokiu trečiuoju asmeniu, jeigu tik nekils tokia būtinybė, susijusi su kliento prisiimtais įsipareigojimais.

Produktų užsakymas

Užsakinėjant šiame internetiniame puslapyje produktus klientai yra prašomi pateikti informaciją, kaip su jais kontaktuotis, būtent: vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, kreditinės/mokamosios kortelės duomenis, kurie bus naudojami vien tik realizuojant apmokas. Šios informacijos bus naudojamos vien tiktai realizuojant pateiktą užsakymą. Šie duomenys nebus perduodami tretiems asmenims, jeigu neiškils būtinybė, realizuojant pateiktą užsakymą.

Laisvanoriškas klientų lūkesčių tyrimas

Kas kiek laiko gali būti atliekami tyrimai klientų – tiek verslo, tiek individualių. Skatiname savo klientus dalyvauti tokiuose tyrimuose, kadangi teikia jie esminių informacijų, kurios palengvina mums tobulinti siūlomas paslaugas ir jų perteikimo klientams būdus. Asmens duomenys ir pateikti atsakymai išlieka slapti ir tuomet, kai tyrimus atlieka tretieji asmenys.

Dalyvavimas mūsų tyrimuose yra visiškai laisvanoriškas.

Informacijos, sukauptos iš asmenų, dalyvaujančių mūsų tyrimų metu, yra sumuojamos su kitų klientų atsakymais, kad tuo būdu galėtume gauti labiau apibendrintas išvadas pagal pateiktus klausimus (kaip antai: lytis, amžius, gyvenamoji vieta, susidomėjimai, išsilavinimas, užsiėmimas, pramonės šaka arba kiti demografinio pobūdžio duomenys). Šitaip gautos bendros informacijos padeda pakelti mūsų paslaugų kokybės lygmenį bei išplėtoti naujas paslaugas ir produktus. Bendrosios informacijos nėra suasmeninamos ir tokiu pavidalu gali būti perteiktos tretiesiems asmenims.

Jeigu klientas pateikia kokius nors asmens duomenis, vadinasi, kad jis savo ruožtu akceptuoja šioje privatumo apsaugos išlygoje bei naudojimosi taisyklėse aprašytus principus.

Bendrosios nuostatos

Imamės visų priemonių, kad galėtume užtikrinti mūsų kompiuterinių tinklų ir sistemų integralumą ir saugumą, tačiau negalime garantuoti, kad mūsų apdraudos sistemos tikrai apsaugos nuo trečiųjų asmenų, vadinamųjų “programišių”, siekiančių perimti tas informacijas, veiksmų. Dedame visas pastangas, kad būtų apsaugoti duomenys, įrašyti vidinėse sistemose, tačiau už duomenų siuntimą į bei iš Funai Europe GmbH atsakingi pasilieka patys Funai internetinio puslapio naudotojai.

Finansiniai duomenys

Neribojant aukščiau pateikto a) punkto bendrųjų nuostatų, saugumas, apimantis Funai internetinio puslapio naudotojų finansinius duomenis (tarkime informacijas apie kreditinę/mokamąją kortelę) yra Funai Europe GmbH aukščiausiosios rūšies reikalas. Finansiniai duomenys yra automatiškai šifruojami transmisijos tarp Funai internetinio puslapio naudotojo kompiuterio ir Funai Europe GmbH serverio metu, naudojant SSL (Secure Socket Layer) protokolą, turintį 128 bitų ilgio šifravimo raktą. Pas mus atsiradusi finansinė informacija yra įrašoma serveryje, kuris yra stipriai apdraustas tiek mechaniniu, tiek ir elektroniniu požiūriu. Mūsų serveriai elektroniškai yra apdrausti vadinamąja ugnies siena ir neturi tiesioginio ryšio su internetu.

Cookies tipo failai:

Funai internetinis puslapis gali kas kiek laiko naudotis cookies funkcija įsiminimui ir/arba sekimui, kokiu būdu yra puslapiu naudojamasi. Failas cookie tėra nedidelė duomenų porcija, kurią siunčia kompiuterio projektorius ir kuri išlieka Funai internetinio puslapio lankytojo kietojo disko atmintyje.
Tas puslapis gali naudotis cookies failais, išlaikant vartotojo autorizacijos galiojimą, kai lankomi slaptažodžiais apdrausti puslapiai bei kad būtų įsimenami savo preferuojami nustatymai. Cookies funkcija gali taip pat tarnauti matavimui ir analizavimui galutinio judėjimo puslapyje bei lankymų skaičiaus nustatymui. Tokia bendroji informacija tarnauja Funai internetinio puslapio tobulinimui ir sudaro informacijos šaltinį skyriui, kuris yra atsakingas už kliento palaikymą. Prašome laikytis atsargos, teikiant internetu asmens duomenis. Atsakomybė už vartotojo slaptažodožių bei kitų finansinių ar registracinių duomenų saugumą atitenka jam pačiam. Jau pats faktas, kad naudotojas eina į puslapį, patvirtina, kad jis suvokia visas galimas grėsmes, kylančias naudojantis Funai internetiniu puslapiu.

Privatumo apsaugos išlygos pokyčiai:
Funai Electric Europe pasilieka sau teisę daryti išlygos bei kitų dokumentų korektūras, pataisas ir modifikacijas bet kuriuo laiku ir bet kuriuo būdu, anksčiau apie tai neinformuojant.

OK, Close This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Cookies policy »