Welcome to the world of
100%

Naudojimo sąlygos

Naudojimo taisyklės

Ribojimai, liečiantys teikiamas garantijas ir prisiimamą atsakomybę

Naudotojas eina į Funai internetinį puslapį išimtinai savo atsakomybe. Įmonė Funai ėmėsi visų galimybių, kad jos puslapiuose įdėti dokumentai, nuotraukos, iliustracijos, video medžiaga, programinė įranga, hipernuorodos bei kitos informacijos būtų parengtos ir aptarnaujamos kuo rūpestingiausiai. Ir vis tik Funai negarantuoja, kad puslapyje įdėtoje informacijoje negali atsirasti klaidų ar netikslumų. Funai turi teisę bet kuriuo metu puslapio dalyje ar visame puslapyje įvesti turinio pokyčius, apie tai nieko neinformuodama. Funai neprisiima atsakomybės ir nepriima jokių apsunkinimų dėl bet kokių patirtų nuostolių, atsirandančių perduodant duomenis bei kitas informacijas iš Funai internetinio puslapio į naudotojo kompiuterį. Tai, kas čia pasakyta, yra taikoma ir tuo atveju, kuomet lankomi puslapiai, į kuriuos Funai puslapyje yra nuorodos. Kai kuriais atvejais naudotojas gali susidurti su problemomis, kai Funai puslapis veikia neteisingai; gali taip atsitikti dėl komunikacijos stygiaus, vartotojo kompiuterio savitumų ir įdiegtos tame kompiuteryje programinės įrangos. Funai gali bet kuriuo metu tą puslapį suspenduoti arba baigti jį laikyti, apie tai net nepranešdama.

Nuorodos

Funai nerenka jokių mokesčių už nuorodų tam puslapiui kūrimą. Tačiau Funai laukia, kad būtų atsižvelgta į jos požiūrius, kuomet būna dedamos nuorodos į tą puslapį, ir atitinkamą administravimą tomis nuorodomis. Mūsų požiūris dėl dedamų į šį puslapį nuorodų. Kiekvienas turinys, įdėtas šiame puslapyje, gali būti prieinamas, pasitelkus nuorodą, jeigu tik nesudrums jo funkcionavimo arba nesukels Funai firmai kokio kito nepatogumo. Tačiau neleidžiama dėti nuorodas rėmeliuose. Jeigu Funai savo puslapiuose laiko nemokamas nuorodas, tatai nereiškia, kad Funai išsižadėjo nuosavybės teisių į jos puslapyje dedamą turinį. Prašom šį sakinį prirašyti prie kiekvienos Funai puslapiui skirtos nuorodos.

 

FUNAI interneto parduotuvės teisinės sąlygos

§ 1. Bendrosios nuostatos

 1. Interneto parduotuvės, esančios adresu www.funai.eu, toliau – "Parduotuvės", savininkas yra FUNAI Electric Europe Company Limited, esanti adresu ul. Inżynierska 1, 67-100 Nowa Sól, ir jos bendrovės padalinys Varšuvoje "Warsaw Branch", esantis adresu 02 - 146 Warsaw, ul. 17 Stycznia 45 b; mokesčių mokėtojo identifikacijos numeris 525 237 43 23; nacionalinis oficialus įmonės registracijos numeris 140677458; užregistruota Zielona Gora rajono teismo Verslo įmonių registre, Nacionalinio teismo registro VIII-ame Verslo įmonių registracijos skyriuje; registracijos numeris KRS 0000265200; įstatinis kapitalas 132 600 000,00 EUR
 2. Toliau nurodytas padalinio adresas yra ir pardavimų korespondencijos adresas: Funai Electric Europe Company Limited, ul. 17 Stycznia 45 b, 02 - 146 Warsaw, Poland (Lenkija).
 3. Visos parduotuvėje pateiktos kainos yra bendrosios kainos (įskaitant PVM). Pristatant prekes Europos Sąjungos ribose, į kainą neįskaičiuoti jokie papildomi muito arba kitokie mokesčiai. Sandorių valiuta yra euras.
 4. Užsakyti galima tik per Parduotuvės tinklavietę, esančių adresu www.funai.eu. Galioja ta gaminio kaina, kuri būna nurodyta tuo metu, kai Pirkėjas pateikia užsakymą. Taip pat galioja visa kita Parduotuvėje nurodyta informacija, pavyzdžiui, gaminio sudėtis, pristatymo išlaidos ir visos kitos teisinės sąlygos, taikomos tai gaminio sudėčiai tuo metu, kai Pirkėjas pateikia užsakymą.
 5. Parduotuvės turinys neparduodamas. Pirkėjas pateikia užsakymą, naudodamas Parduotuvės tinklavietėje esamą procedūrą, kad nusipirktų gaminį pagal teisines sąlygas, išdėstytas aprašyme. Pateikus užsakymą, pardavimo sutartis sudaroma tuo momentu, kai Pirkėjas gauna užsakytas prekes (kai Pirkėjas pasirašo, patvirtindamas, kad gavo šias prekes, pristačius jas per kurjerį arba paštininką).
 6. Parduotuvės darbuotojai deda visas pastangas, kad užtikrintų, jog Parduotuvėje išvardytų gaminių aprašymai ir technines specifikacijos būtų tikslūs. Parduotuvė neprisiima atsakomybės už jokias klaidas, padarytas nurodant gaminio parametrus bei savybes, ir už jokius staiga gamintojo padarytus jų pakeitimus. Tačiau kiekvienu atveju, kai duomenys (įskaitant gaminių aprašymus ir technines specifikacijas), pateikti Parduotuvės tinklavietėje Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną, ne visiškai atitinka nurodytuosius, Pirkėjas per 10 dienų nuo pirkimo datos turi teisę nutraukti sutartį, nenurodydamas jokių priežasčių, pagal 2000 m. kovo 2 d. akto nuostatas dėl vartotojų teisių apsaugos ir atsakomybės už žalą dėl nesaugus gaminio (Lenkijos Respublikos įstatymų rinkinys Nr. 22, 271 punktas, su vėlesniais pakeitimais), ir 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/7/WE dėl vartotojų apsaugos paštu užsakomų prekių sutarčių atžvilgiu (Lenkijos Respublikos įstatymų rinkinys, ES. L. 97/144/19).

§ 2.Galutinis užsakymo įvykdymas

 1. Teisinės sąlygos galutiniam užsakymo įvykdymui įsigalioja Pirkėjui užsiregistravus (t. y. pateikus asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą, kurių reikia, kad mūsų darbuotojai galėtų patvirtinti užsakymo tikslumą). Priėmęs užsakymą, pardavėjas patvirtina užsakymą el. pranešimu. Parduotuvė gali atsisakyti įvykdyti užsakymą, jeigu užsakymo duomenų negalima patvirtinti.
 2. Tuo momentu, kai pardavėjas el. paštu patvirtina užsakymą, pirkėjui suteikiama galimybė ištaisyti bet kokias klaidas, padarytas pateikiant asmens duomenis, arba atšaukti / pakeisti užsakymą, jeigu jis buvo pateiktas netinkamai. Bet kokius vėlesnius pakeitimus atlikti gali būti sudėtinga, nes pardavėjui patvirtinus užsakymą, užsakymas suformuojamas ir prekės gali būti jau išsiųstos Pirkėjui. Visgi kaskart pateikus užsakymą, Parduotuvės klientų aptarnavimo skyrius dės visas pastangas, kad, prireikus, užsakymo pristatymo duomenys būtų tinkamai pakeisti, o taip pat pakeistas užsakymo turinys (užsakymo išsiuntimo metu), įskaitant Pirkėjo užsakymo atšaukimą.
 3. Esant pateisinamų priežasčių, Parduotuvė pasilieka teisę atmesti užsakymą arba taikyti mokėjimo būdų apribojimus.
 4. Pristatymo laikas priklauso nuo pasirinkto apmokėjimo būdo ir pristatymo būdo; paprastai pristatymas trunka nuo 5 iki 14 darbo dienų. Pristatymo trukmė – tai laikas, kurio reikia tinkamai paruošti siuntinį Pirkėjui. Jis prilygsta bendram užsakymo įvykdymo laikui, jeigu užsakyti gaminiai yra Parduotuvės sandėlyje. Tuo atveju, jeigu užsakytų prekių Parduotuvės sandėlyje laikinai nėra, pristatymas gali užtrukti ilgiau. Tokiu atveju, pateikus užsakymą, Pirkėjui apie tai visada pranešama el. paštu arba telefonu.
 5. Užsakytos prekės pristatomos per kurjerį arba įprastu paštu. Pirkėjas privalo sumokėti už pristatymą, kaip nurodyta užsakymo pateikimo metu, nebent tuo metu galiotų reklaminė akcija, kurios sąlygos būtų kitokios.
 6. Parduotuvė parduoda prekes tik Europos Sąjungos šalyse, o būtent: Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje ir Austrijoje.
 7. Pirkimo įrodymas (sąskaita) išsiunčiamas atskirai, o ne pateikiamas su užsakytomis prekėmis. Apie bet kokias sąskaitoje pastebėtas klaidas privaloma pranešti per 7 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo datos.
 8. Už prekes, įsigytas Parduotuvėje, galima sumokėti šiais būdais:
  1. Pervedant pinigus į "BRE Bank SA", nurodant šią banko sąskaitos numerį: 19 1140 1010 0000 5339 7200 1002. Prekės išsiunčiamos, kai į sąskaitą įplaukia tinkama pinigų suma.
  2. Sumokant kreditine arba debeto kortele – mokėjimai priimami per "PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A." ("PayPal Europe"), 5th Floor, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg (Liuksemburgas).
  3. Banko pavedimu – mokėjimai priimami per "PayPal Europe".

 9. Sutarties galiojimo laikotarpis yra 14 dienų nuo jo gavimo dienos, ne mokėjimo nurodymo atveju yraatšauktas.

§ 3. Prekių garantija ir grąžinimas

 1. Visi Parduotuvėje siūlomi gaminiai yra visiškai nauji, be fizinių ir teisinių defektų, turi gamintojo garantiją, kuri galioja 2 paragrafo 6 punkte nurodytose šalyje. Išsamios garantijos teisinės sąlygos išdėstytos laiduotojo išleistoje spausdintoje garantijoje, kuri, pirkėjui pareikalavus, gali būti išsiųsta el. paštu prieš perkant gaminį. Visi gaminiai turi garantijas, kurias tiesiogiai pripažįsta ir priima gamintojo įgaliotieji aptarnavimo centrai.
 2. Kiekvienu atveju visiems gaminiams suteikiama pardavėjo garantija pagal 2002 m. liepos 27 d. aktą dėl vartojimo prekių pardavimų detalių teisinių sąlygų ir pagal dalinius Civilinio kodekso pakeitimus (Lenkijos Respublikos įstatymų rinkinys Nr. 141, 271, su vėlesniais pakeitimais), 1999 m. gegužės mėn. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/44/WE dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų konkrečių aspektų (Lenkijos Respublikos įstatymų rinkinys, ES. L 97/144/19).
 3. Per 10 dienų užsakytų prekių pristatymo laikotarpį Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes, nepateikdamas užsakymo atsisakymo priežasties, vadovaujantis principais, kylančiais iš nuostatų dėl pašto užsakymų pateikimo (t. y. pagal teisinį reglamentą – 2000 m. kovo 2 d. akto dėl vartotojų teisių apsaugos ir atsakomybės už žalą dėl pavojingų gaminių 7 straipsnį – Lenkijos Respublikos įstatymų leidinys, Nr. 22, 271 punktas, su vėlesniais pakeitimais, 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/7/WE dėl vartotojų apsaugos pašto užsakymo sutarčių atžvilgiu (Lenkijos Respublikos įstatymų rinkinys. ES. L. 97/144/19), pardavėjams pateikiant rašytinį patvirtinimą. Tokiu būdu grąžinta prekė priimama tik tuo atveju, jeigu ji grąžinama originalioje, nepažeistoje pakuotėje, įskaitant visą jos turinį (prietaisą, bet kokius pridėtus įtaisus ir priedus, instrukciją, garantiją, pirkimo įrodymo originalą ir pan.), o pats gaminys ir priedai yra nesugadinti ir neturi jokių naudojimo požymių.
 4. Tokiu būdu grąžinamas prekes privaloma išsiųsti Parduotuvės adresu; siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Jeigu Pirkėjas nesilaiko bet kokių šio paragrafo 3 ir 4 punktuose išdėstytų sąlygų, Parduotuvė pasilieka teisę nepriimti grąžintos siuntos ir atmesti bet kokius pareiškimus dėl neveiksmingumo sutarties atsisakymo atžvilgiu.
 5. Kartu su grąžintomis siuntomis privaloma pateikti rašytinį atsisakymo patvirtinimą, Pirkėjo asmens duomenis ir aiškų nurodymą, kokiu būdu Pirkėjas nori atgauti už prekes sumokėtus pinigus (išlaidos už pristatymą negrąžinamos): banko pervedimu į banko sąskaitą (pateikite sąskaitos savininko duomenis ir sąskaitos numerį) arba grąžinant pinigus į Pirkėjo mokėjimo kortelę (kreditinę).
 6. Atsisakius sutarties, pinigai grąžinami per 7 darbo dienas nuo grąžintos pakuotės, pateiktos kartu su sutarties atsisakymo pareiškimu, gavimo datos.
 7. Atsisakius sutarties, pinigai grąžinami peGarantija ir teisė atsisakyti sutarties negalioja, jeigu gaminys yra fiziškai pažeistas išorinėmis priemonėmis. Dėl šios priežasties, prieš priimdami gaminį iš kurjerio, visada patikrinkite, ar vežant pakuotė nebuvo pažeista. Visų pirma atkreipkite dėmesį į juostų arba plombų, užklijuotų ant gaminio pakuotės, būklę. Pastebėjus kokių nors gaminio pakuotės pažeidimo požymių arba jeigu plombos (juostos) būtų pažeistos, gaminio reikėtų nepriimti, kurjerio akivaizdoje surašyti pažeidimo protokolą ir kaip įmanoma greičiau susisiekti su pardavėju, kad viskas būtų išsiaiškinta. Gaminio pakuotės patikrinimas jį pristačius – būtina sąlyga, kad vėliau galima būtų teikti ieškinius dėl žalos arba prekių vagystės pervežant prekes.r 7 darbo dienas nuo grąžintos pakuotės, pateiktos kartu su sutarties atsisakymo pareiškimu, gavimo datos.
 8. Nepagrįstų skundų atveju arba tuo atveju, jeigu gaminį sugadino pats vartotojas, Pirkėjas yra atsakingas už visas pirmiau minėtų procedūrų išlaidas.

§ 4 . Asmens duomenų apsauga

 1. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sąmoningai sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami užsakymui įvykdyti, o taip pat skundams spręsti ir galimiems pirkimams ateityje palengvinti. Šie duomenys negali būti tvarkomi ar naudojami bet kuriuo kitu tikslu, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, duoda sutikimą, kad duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais nėra privalomas ir jis nebūtinas, norint pateikti užsakymą.
 2. Parduotuvės pirkėjų duomenų bazę užregistruoja Asmens duomenų apsaugos generalinis inspektorius Lenkijoje pagal 1997 m. rugpjūčio 29 d. aktą dėl asmens duomenų apsaugos (konsoliduotas tekstas, Lenkijos Respublikos įstatymų rinkinys, 2002 m., Nr. 101, 926 punktas, su vėlesniais pakeitimais).
 3. Parduotuvės pirkėjų duomenų bazėje esantys asmens duomenys tvarkomi išimtinai Parduotuvės reikmėms ir tokie duomenys nėra prieinami kitiems pirkėjams. Šie duomenys surenkami pakankamai stropiai, tinkamai saugant juos nuo neįgaliotųjų asmenų prieigos pagal Lenkijos įstatymus, t. y. 1997 m. rugpjūčio 29 d. aktą dėl asmens duomenų apsaugos aktą (konsoliduotas tekstas, Lenkijos Respublikos įstatymų rinkinys, 2002 m., Nr. 101, 926 punktas, vėliau iš dalies pakeista). Pirkėjas turi teisę keisti, atnaujinti arba taisyti asmens duomenis ir laikinai arba visam laikui juos paslėpti arba ištrinti tokius duomenis, kurie yra nepilni, pasenę, neteisingi arba surinkti pažeidžiant pirmiau minėtą aktą, arba daugiau nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kas jo asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais.
 4. Parduotuvės tinklavietė sukurta taip, kad joje galima lankytis nenurodant savo tapatybės ir neatskleidžiant jokių asmens duomenų. Lankantis Parduotuvės tinklapiuose, nesurenkami jokie duomenys, kurie galėtų padėti identifikuoti jus kaip lankytoją arba lankytojo kompiuterį.

§ 5. Baigiamosios nuostatos

 1. Šios teisinės sąlygos yra Parduotuvės ir Pirkėjo sudarytos pirkimo sutarties dalis. Šių teisinių sąlygų nuostatų privalo laikytis abi šalys, pagal tai, kaip jos yra išdėstytos tuo metu, kai Pirkėjas pateikia užsakymą.
 2. Pateikdami užsakymą Parduotuvėje, jūs sutinkate su šiomis teisinėmis sąlygomis, kurios įsigalioja nuo užsakymo pateikimo datos.
 3. Konkretūs veiksmai, susiję su paslaugų teikimu šioje Parduotuvėje, kurie nėra išvardyti pirmiau, yra aprašyti kitose šios tinklavietės dalyse ir sudaro nedalomą šių teisinių sąlygų dalį.
 4. Bet kokie ginčai, kylantys vykdant Parduotuvės ir Pirkėjo sudarytas pirkimo sutartis, pirmiausiai sprendžiami derybomis, siekiant draugiškai susitarti ir išspręsti kilusius ginčus. Visgi, jeigu tai būtų neįmanoma arba sprendimas netenkintų kurios nors iš šalių, bet kokie ginčai turi būti sprendžiami teisme pagal Parduotuvės savininko registruotosios buveinės vietą.
 5. Pardavėjas pasilieka teisę daryti pakeitimus šiose teisinėse sąlygose per jų galiojimo laikotarpį.
OK, Close This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Cookies policy »